Skip to main content

Είναι καλή η ιδέα η κατάψυξη των ωαρίων για μια γυναίκα;

Με τη πάροδο του χρόνου η γονιμότητα της γυναίκας μειώνεται σημαντικά εξαιτίας της γήρανσης των ωοθηκών. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, οι πιθανότητες να μείνει φυσιολογικά έγκυος και να αποκτήσει ένα υγιές παιδί μειώνονται σημαντικά. Οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αποθεματικό ωαρίων το οποίο σταδιακά μειώνεται (σε κάθε κύκλο περίπου 1000 ωάρια χάνονται και μετά την ηλικία των 35 απομένει μόνο το 10% του αποθεματικού). Επίσης, η ποιότητα των ωαρίων μειώνεται και μια γυναίκα μεταξύ 38 και 40 ετών ενδέχεται να μην διαθέτει πλέον ωάρια που θα της δώσουν ένα υγιές μωρό. Αυτό συμβαίνει γιατί η ηλικία της γυναίκας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία παραγωγής ωαρίων οδηγώντας σε αποτυχημένες προσπάθειες τεκνοποίησης ή σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως το σύνδρομο Down. Με την κατάψυξη των ωαρίων κατά τη διάρκεια της γονιμότερης περιόδου στη ζωή μιας γυναίκας μας, μπορούμε να παρακάμψουμε τέτοιου είδους προβλήματα, δίνοντας καλύτερες πιθανότητες για την απόκτηση ενός υγιούς παιδιού.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί η κατάψυξη των ωαρίων;

  • Πριν από μια θεραπεία για τον καρκίνο. Η χημειοθεραπεία και οι ακτινοβολίες προκαλούν μη αναστρέψιμη βλάβη των ωαρίων. Ο μόνος τρόπος για τη διατήρηση της γονιμότητας είναι η κατάψυξη των ωαρίων πριν τη θεραπεία.
  • Για τη διατήρηση της γονιμότητας είτε ανύπαντρων γυναικών μέχρι την εύρεση του κατάλληλου συντρόφου είτε ζευγαριών που αναβάλλουν την τεκνοποίηση για επαγγελματικούς λόγους.
  • Άλλοι ιατρικοί λόγοι, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση των ωοθηκών.
  • Για ηθικούς λόγους σε έναν κύκλο εξωσωματικής όταν η κατάψυξη εμβρύων είναι ενάντια στις επιθυμίες του ζευγαριού.
  • Την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας για γυναίκες με χαμηλό αποθεματικό ωαρίων. Γίνεται η γονιμοποίηση όλων των ωαρίων μετά από αρκετούς κύκλους διέγερσης των ωοθηκών.

Πώς πραγματοποιείται η κατάψυξη των ωαρίων;

Σε αρχικό στάδιο, πραγματοποιείται κατάλληλη ορμονική διέγερση των ωοθηκών και ακολουθεί η συλλογή των ωαρίων. Στη συνέχεια τα ωάρια καταψύχονται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία αποφεύγοντας το σχηματισμό κρυστάλλων στο εσωτερικό τους. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα ειδικού υγρού κρυοσυντήρησης, το οποίο προστατεύει την πλασματική μεμβράνη των ωαρίων. Αργότερα, όταν είναι επιθυμητή η εγκυμοσύνη από την ενδιαφερόμενη, τα ωάρια αποψύχονται και γονιμοποιούνται. Η εμβρυομεταφορά γίνεται 2 με 3 μέρες αργότερα, χωρίς να είναι απαραίτητο να προηγηθεί κάποια ορμονική θεραπεία.

Τι είναι η υαλοποίηση  ή ταχεία κρυοσυντήρηση;

Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης και γονιμοποίησης, με αποτέλεσμα η κατάψυξη των ωαρίων να βελτιώνεται διαρκώς. Πλέον, εφαρμόζεται η υαλοποίηση (ή ταχεία κρυοσυντήρηση), που είναι μια μέθοδος η οποία προστατεύει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την ποιότητα των ωαρίων συγκριτικά με τη παλιότερα μέθοδο “slow freezing”. Η υαλοποίηση αποτελεί μια ταχεία διαδικασία ψύξης που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιβίωσης των ωαρίων αφού αποψυχθούν, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερες πιθανότητες για επίτευξη της σύλληψης.

Ποια είναι η διαδικασία της υαλοποίησης;

Αρχικά, κατά τη διαδικασία της υαλοποίησης προχωρούμε στην τοποθέτηση των ωαρίων και των εμβρύων σε μικρό όγκο κατάλληλου αντιψυκτικού υψηλής συγκέντρωσης (DMSO and ethylene glycol) για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια στην ψύξη τους με πολύ ταχύ ρυθμό. Ο γρήγορος ρυθμός ψύξης μειώνει σημαντικά τη δημιουργία κρυστάλλων. Το νερό στο εσωτερικό των κυττάρων παγώνει αυτόματα και δεν υπάρχει χρόνος για το σχηματισμό κρυστάλλων, οι οποίοι ενδεχομένως να προκαλούσαν καταστροφή σε ωάρια και έμβρυα. Με τη μέθοδο της υαλοποίησης ο ρυθμός ψύξης ξεπερνά τους 20,000 °C το λεπτό (70.000 φορές γρηγορότερα), ενώ στη συμβατική διαδικασία κατάψυξης ο ρυθμός αυτός κυμαίνεται περίπου στο 0.3°C το λεπτό. Όπως είναι προφανές, στο ρυθμό ψύξης που μας δίνει η υαλοποίηση και με την κατάλληλη συγκέντρωση του αντιψυκτικού διαλύματος, δεν μπορούν να σχηματιστούν κρύσταλλοι.

Κατάψυξη ωαρίων: Τι συμβαίνει μετά τη διαδικασία;

Μετά την διαδικασία υαλοποίησης τα ωάρια και τα έμβρυα φυλάσσονται σε δοχεία υγρού αζώτου, μέχρι τη στιγμή που θα αποψυχθούν για να χρησιμοποιηθούν. Επιπροσθέτως, η υαλοποίηση προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στα ευαίσθητα αυτά κύτταρα, από ιούς και ασθένειες, αλλά και την σιγουριά της βιωσιμότητάς τους, έως την στιγμή της απόψυξης τους. Η υαλοποίηση προϋποθέτει άρτια εκπαίδευση από εξειδικευμένους ιατρούς, αφού ο χρόνος παραμονής των εμβρύων στα κρυοπροστατευτικά διαλύματα κατά την κατάψυξη και την απόψυξη είναι κρίσιμος, και είναι θέμα ακρίβειας δευτερολέπτων αν τα έμβρυα διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους ή όχι.

Ποιοι ωφελούνται από την υαλοποίηση;

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος παρέχει την δυνατότητα στη γυναίκα να διατηρήσει τη γονιμότητά της, καθώς είναι γνωστό ότι μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη σχετίζεται άμεσα με την ηλικία της και με την ποιότητα των παραγόμενων ωαρίων. Η μέθοδος υαλοποίησης παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα διατήρησης των ωαρίων και εμβρύων με κρυοσυντήρηση για μελλοντική χρήση. Και φυσικά μας επιτρέπει τη δημιουργία μιας τράπεζας ωαρίων, διευκολύνοντας σημαντικά το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων. Η μέθοδος αυτή δίνει ελπίδα σε πολλές γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και ιδιαιτέρως σε εκείνες που:

  • Επιθυμούν να καθυστερήσουν την εγκυμοσύνη είτε λόγω καριέρας είτε λόγω σπουδών χωρίς να χάσουν τη γονιμότητά τους.
  • Έχουν κάποια μορφή καρκίνου και επιθυμούν να προφυλάξουν τα υγιή ωάριά τους πριν υποβληθούν σε ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία.
  • Επιθυμούν να καταψύξουν τα έμβρυα που περίσσεψαν από ένα κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ώστε να εξασφαλίσουν μία επερχόμενη εγκυμοσύνη.

Πόσα ωάρια πρέπει να κρυοσυντηρηθούν για να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη;

Η ιδανική για την κατάψυξη των ωαρίων ηλικία είναι μεταξύ 30 και 36 ετών ή ακόμη νωρίτερα αν πρόκειται για ασθενείς με καρκίνο ή άλλη πάθηση που επιδρά αρνητικά στη γονιμότητα. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι σε γυναίκες ηλικίας μέχρι 38 ετών, τα ποσοστά επιβίωσης των ωάριων μετά την απόψυξή τους είναι 75% όπως και το ποσοστό γονιμοποίησης. Δηλαδή, αν μία γυναίκα έχει 10 ωάρια κατεψυγμένα, τα 7 αναμένεται να επιβιώσουν μετά την απόψυξη και 5 έως 6 αναμένεται να γονιμοποιηθούν και να γίνουν έμβρυα. Συνήθως 2 έμβρυα μεταφέρονται σε γυναίκες μέχρι 38 ετών.

Στόχος μας είναι, η εμπειρία κάθε γυναίκας μαζί μας να είναι Μοναδική, παρέχοντας της εξατομικευμένες Υψηλών Προδιαγραφών Συμβουλευτικές και Ιατρικές Υπηρεσίες. Η κάθε Γυναίκα που απευθύνεται στην ομάδα μας θα είναι πλήρως ενημερωμένη με απλούς, κατανοητούς όρους και σχεδιαγράμματα σχετικά με το θέμα υγείας που μας εμπιστεύτηκε, καθώς επίσης και για τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται.

Close Menu